Atrakcje okolicy

Maczuga Herkulesa

Maczuga Herkulesa – wapienna maczuga skalna znajdująca się w Pieskowej Skale. Wysoka na około 30 metrów, pierwszy raz została zdobyta przez wspinaczy w 1932 r. Na jej szczycie znajduje się mały żelazny krzyż upamiętniający to wydarzenie. Maczuga w przeszłości była różnie nazywana(Maczuga Kraka, Sokola Skała, Czarcia Skała), a z każdą nazwą wiązała się legenda.

źródło: www.polskiekrajobrazy.pl
odległość od dworku: 2.5km pieszo lub rowerem, 8km samochodem

 

Maczuga Herkulesa(1)

Zamek w Pieskowej Skale -W latach 1377-1608 zamek był siedzibą rodu Szafrańców – niektórzy z nich wykorzystywali go jako punkt wypadowy do napadów na kupców przejeżdżających bięgnącym przez Dolinę Prądnika traktem łączącym Kraków ze Śląskiem. W roku 1484 Krzysztof Szafraniec, prawnuk pierwszego właściciela, został za to ścięty na Wawelu.

W latach 1542-1580 gotycki zamek przekształcono w renesansową rezydencję. W XVII wieku, za czasów Michała Zebrzydowskiego dobudowano system fortyfikacji bastionowych. W czasie potopu szwedzkiego (1655) zamek został zniszczony, zaś w 1718 uległ pożarowi. Odbudowano go jako siedzibę rodu Wielkopolskich w 1768 roku. W 1787 gościł w swych murach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W wyniku kolejnego pożaru (1850) zniszczeniu uległa najstarsza jego część, tj. wysoki zamek.

W czasie powstania styczniowego rosyjski ostrzał spowodował kolejny pożar i zniszczenie cennego wyposażenia wnętrz. 4 i 5 marca 1863 w Pieskowej Skale i pobliskiej Skale miała miejsce bitwa powstańców pod dowództwem Mariana Langiewicza z wojskami rosyjskimi, podczas której śmierć poniósł walczący po stronie Polaków rosyjski pułkownik Andrij Potebnia. Pod koniec XIX wieku podupadłą rezydencję, wykupioną z rąk rodziny Miroszewskich, przekształcono w dom wczasowy. Po II wojnie światowej zamek w Pieskowej Skale przejął Skarb Państwa, po generalnej renowacji w latach 1950-1963 stał się on Oddziałem Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Obecnie znajduje się tu stała ekspozycja „Przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do połowy XIX wieku”. Do zamku przylega park krajobrazowy. W dolinie, u stóp zamku, znajduje się kilka stawów z XVI wieku. W pobliżu stoi słynna wapienna skała zwana Maczugą Herkulesa, Czarcią Skałą lub Sokolicą.

źródło: turystyka.wp.pl
odległość od dworku: 2.5km pieszo lub rowerem, 8km samochodem

Maczuga Herkulesa(2)

Dolina prądnika, Ojców – Największą wartość przyrodniczą obszaru Doliny Prądnika stanowi występująca tu fauna i flora oraz urozmaicone formy geomorfologiczne krajobrazu. Na obszarze specjalnej ochrony siedlisk „Dolina Prądnika” spotykać można powstałe w wyniku erozji wapienne ostańce, oraz około 300 jaskiń, szczeliny i formy skalne o oryginalnych kształtach. Ostoja obejmuje zasięgiem doliny rzek Prądnik i Sąspówka.

źródło: http://przyroda.polska.pl
odległość od dworku: 3km pieszo lub rowerem, 3.5km samochodem

Szeroka baza noclegowa wokół Ojcowa (sprawdź tutaj), do której należy nasz Skalny Dwór pozwala na swobodne zwiedzanie malowniczych terenów Ojcowskiego Parku Narodowego, w którym kryje się wiele urokliwych zakątków.